Rorbu i Lofoten

Historien forteller oss at de første rorbuene i Lofoten ble bygd av Kong Øystein på 1120-tallet. Mange av de gamle rorbuene er tatt vare på og modernisert for utleie til turister.

Rorbuene i Lofoten ble benyttet av tilreisende fiskere

Vi vet at det har vært drevet fiske (Lofotfiske) helt fra steinalderen i Lofoten. Fangstfolk har hatt periodiske boplasser i huler og under hellere opp gjennom århundrene, før de første rorbuene ble bygd. I takt med at båtene utviklet seg kom det flere tilreisende og deltok på Lofotfisket. Det ble følgelig behov for husrom til alle de tilreisende fiskerne.

Historien forteller oss at de første rorbuene i Lofoten ble bygd av Kong Øystein på 1120-tallet. Dette bekrefter at fisket, den gang som i dag, var svært viktig for regionen. Rorbuene ble i sin tid bygget helt nede i fjæra, gjerne på påler i sjøen, og med naturlig adkomst for robåten rett til bua. Her kunne det bo opptil 16 personer i hver rorbu.

I dag bor tilreisende fiskere oftest i båtene. Mange av de gamle rorbuene er tatt vare på og modernisert for utleie til turister. Det bygges også nye rorbuer som utelukket er bygget for å ta imot turister eller som fritidsboliger. Rorbuene som leies ut til turister har i dag gjennomgående høy standard og god komfort.

Den vanligste fargen på en rorbu er rød eller oker

Dette var hjemmeproduserte naturfarger som var de billigste fargene å blande. I dag utgjør de rødmalte rorbuene i Lofoten en fantastisk kontrast til det blå havet og den øvrige naturen gjennom årstidene. Rorbuene er populære fotomotiv og du finner knapt et fotografi fra Lofoten hvor det ikke er en rorbu med i bildet. I et fiskevær sto det alltid en Væreierbolig, denne var alltid hvit, som var den dyreste malingen å blande. Det skulle skinne makt og rikdom av selveste Væreierboligen.

Ru TO k L

Svinøya Rorbuer har bevart mange av de originale rorbuene, som idag leies ut til turister.

Hva betyr "Rorbu"?

Ordet rorbu er satt sammen av to ord; ror og bu. "Bu" betegner et lite hus, og har sammenheng med å bo, å leve. Altså et mindre hus til å bo i, men det brukes også i annen sammenheng, f.eks. redskapsbu - et hus hvor redskap oppbevares. "Ror" kommer fra ordet å ro. I alle århundrer kom fiskerne i sine robåter, og først i begynnelsen av forrige århundre kom det motor i fiskebåtene. Man bokstavelig talt rodde fiske. Selv etter tre generasjoner med motorbåter brukes fortsatt i dagligtale uttrykket å "ro fiske" om det å delta i fisket. "Rorbu" er altså huset fiskerne bodde i mens de rodde fiske.

Svinoya panorama small 3000px

Fiskevær i Lofoten

I tillegg til dramatisk natur og det tradisjonsrike Lofotfisket er Lofoten viden kjent for de mange fiskeværene som klamrer seg fast langs lofotveggens kystlinje. Fra gammelt av var fiskeværene selve livsnerven. Fiskeværet ble gjerne styrt av en væreier som hadde fått tillatelse av kongen til å etablere handelsvirksomhet på stedet. En væreier kontrollerte nesten all virksomhet på stedet og var dermed en mektig person. Et fiskevær bestod gjerne av et mottak for fisk, handelshus med krambod, fiskehjeller, egnet plass for tørking av klippfisk og rorbuer som kunne huse tilreisende fiskere. I tillegg var det gjerne andre nødvendige funksjoner som bakeri, smie, snekkerverksted og telegraf. Det kom alltid mer til etter hvert som samfunnet moderniserte seg.

Fiskeværene i Lofoten var gjerne helårs bosetting hvor man drev jordbruk i kombinasjon med fiske og handel. Felles for alle fiskeværene er at de ligger ved gode, naturlige havner og har nærhet til fiskeplassene.

Borsen Ca1900

Væreiergården og Børsen (handelsbrygga) på Svinøya ca 1900.

Svinøya i Svolvær

På Svinøya i Svolvær havn finner du et ekte, levende og godt bevart fiskevær hvor historien er godt ivaretatt. Her kan du på bo i restaurerte originale rorbuer eller nybygde moderne rorbusuiter. I den gamle handelsbrygga fra 1828 finner du vår restaurant, Børsen Spiseri, og vår resepsjon som ligger i Krambua, Svolværs første butikk. Væreiergården fra samme årstall er også satt i stand. Her bor du som en ekte nessekonge. Vi har i tillegg restaurert, tatt vare på og satt i utleie en rekke bevaringsverdige bygg fra storhetstiden på Svinøya.

Les mer om hvorfor du bør velge Svinøya Rorbuer som din base i Lofoten.