Væreiergården anno 1828

Den ærverdige væreiergården på Svinøya vil være klar i løpet av 2019.

Boligen ble oppført i 1828, samtidig som handelsbrygga med Krambua, som ble Svolværs første butikk, av Gunnar Berg (1803 - 1861).  I Krambua har vi i dag vår resepsjon, og i samme brygge, restaurant Børsen Spiseri.

Vi gleder oss stort til å kunne tilby overnatting, bespisning og spennende arrangement i dette herskapelige huset. 

Mer info kommer når vi er klare.

"I løpet av natten ble jeg vekket av en fisker med sydvest og olmt blikk som svevde gjennom rommet, og forsvant ut gjennom veggen"

Kort historikk fra begynnelsen.

GUNNAR BERG (1803 - 1861) - Grunnleggeren.

I 1828 kjøpte Gunnar Berg halve Svolvær av sin svoger, Lars Thodal Walnum, for 3000 specidaler (ca 12000 kroner). Utdrag fra skjøtet datert 3. juni 1828; "med dertil værende og dertil hørende Halvdeel av Husebygninger af alle Slags, samt Rorboder, Fiskehjælder, Møllebrug og alle andre til- og underliggende Herligheder og Rettigheder, af hva Navn regnes kan, intet undtagen." Han satte straks folk i gang med å bygge våningshus og brygger, og 25. januar 1831 får han bevilling som gjestgiver og handelsmann, med plikt til å "holde Stedet forsvarligt forsynet med de for Almuen fornødne Varer". Heri inngikk også brennevin, som imidlertid bare kunne selges under fisket, og når fiskerne kom for å ta fisken av hjell i juni/juli.

Svolvær var på dette tidspunkt et av de større fiskeværene i Lofoten, med nærmere 60 innbyggere. Det var selvfølgelig stedets "Beleilighed til fiskeriet" som var hovedårsaken til dette. Ved Øst-Lofotfiske sto havet rett utenfor fullt av fisk, og fiskere og kjøpefartøyer strømmet til. Som væreier hadde Gunnar Berg en sentral posisjon i dette samfunnet. Som grunneier kunne han kontrollere all bygging og ervervsliv på stedet. Det betydde blant annet  store inntektsmuligheter i form av leie for klippfiskberg, hjeller og rorbuer. Han var også gjestgiver, hvilket betydde at han hadde plikt til å huse reisende og sørge for deres oppvartning. Først og fremst var han handelsmann.