Videogalleri

Få et lite innblikk i hvordan det er på Svinøya Rorbuer og Lofoten via video og filmklipp.

Svinøya Rorbuer - Oktober

Børsen Spiseri - En av Lofotens mest anerkjente restauranter

Svinøya Rorbuer – September