"En fisk for en shot"

Begynnelsen på byen Svolvær startet på Svinøya

Det er nærliggende å tenke at navnet Svinøya kommer av dyret svin. Samtidig er det forlokkende for oss å spille på det humoristiske i det. Forklaringen på navnet er enkelt og greit at svin er et gammelt ord for skjær. Direkte oversatt betyr da Svinøya; øya med skjær omkring. I 1828 kjøpte Gunnar Berg halve Svolvær av sin svoger, Lars Thodal Walnum, for 3000 specidaler, ca kr 12.000,- idag. På dette tidspunkt var Svolvær, med sine nærmere 60 innbyggere, et av de større fiskeværene i Lofoten. Han satte straks folk i gang med å bygge våningshus, brygger, rorbuer og 25. januar 1831 får han bevilling som gjestgiver og handelsmann. Etter åpningen av krambua, Svolværs første butikk på Svinøya flyttet sentrum seg fra Øvreværet, under Svolværgeita til Svinøya. Folk begynte å bygge på øyene rundt omkring, og krambua på Svinøya ble det naturlige sentrum av det som etterhvert utviklet seg til Svolvær by.

Rorbuer og gammel bebyggelse på Svinøya på 1800 tallet.
Børsen Spiseri til venstre og Væreiergården til høyre Ca1900

Væreiergården, til høyre i bilde

Våningshuset fikk senere navnet Gammelgården og var bolighus frem til 2018. I dag kalles det Væreiergården og leies ut til eksklusive overnatting og selskap gjennom Svinøya Rorbuer. Tilhørende handelsbrygge huser i dag restaurant Børsen Spiseri, og resepsjonen til Svinøya Rorbuer er å finne i Krambua. En tur innom Krambua tar deg straks 100 år tilbake i tid. Her henger gamle varer og reklameskilt fra den tiden filtersigaretter var sunt. Videre inn på brygga serveres tørrfisk fra Svinøya i alle varianter. På Børsen Spiseri kalles det ureist mat.

Handelsbrygga anno 1828 med restaurant, krambu, resepsjon og møterom

I 1850 fikk handelsmann Berg bevilling til å selge brennevin i smått over disk. Bevillingen gjaldt kun i perioden fra 1. februar til 30. april, under Lofotfisket og fra 15. juni til 15. juli, når tørrfisken tas ned fra hjellene. Om dette salget av brennevin fortelles at under Lofotfisket ble det satt opp en egen «brennevinsbinge» i butikken. Her stod en fast handelsbetjent og solgte brennevin. I bingen kastet han «brennevinsfisken» - det ble nemlig som betaling tatt en fisk pr. dram. På det meste kunne det være 1200 fisker i bingen etter en dag.

Krambua i Handelsbrygga på Svinøya

I 1842 hadde Gunnar Berg til sammen 84 rorbuer med 248 høvedsmenn og deres mannskaper, totalt ca 11400-1500 fiskere. Mange av rorbuene stod til forfall da John Berg i 1993 tok til å restaurere disse med formål om utleie til turister. Første sommeren var det 3 rorbuer, og Berg fortsatte med å sette i stand gamle rorbuer, og etter hvert bygde han flere nye. 23. mai 1995 kunne han med stolthet holde offisiell åpning av rorbuanlegget Svinøya Rorbuer og restaurant Børsen Spiseri. Beholdningen var da 13 rorbuer med totalt 46 sengeplasser. I dag er Svinøya Rorbuer Lofotens største lokaleide reiselivsanlegg og eies og drives av John Bergs god venn Ola Skjeseth som har vært med siden restaureringen startet. Det omfattende restaureringsarbeidet har pågått kontinuerlig og det historiske fiskeværet Svinøya i Svolvær fremstår idag som er perle i byen Svolvær. Svinøya Rorbuer er tildelt flere utmerkelser for sitt bevaringsarbeid bl.a Norsk Kulturarvs Olavsrosa og Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.

Væreiergården  er totalrenovert og leies ut som eksklusive overnatting

I dag er det omtrent 50 rorbuer på Svinøya, med plass til totalt rundt 240 personer, restaurant med plass til totalt 250 personer, møterom i Galleri Gunnar Berg med plass til 150 personer, fiskebruk m.m. Et bredt utvalg av aktiviteter og opplevelser som for eksempel; havørnsafari, fisketur, trugetur, skitur, topptur, nordlystur, fototur, fiskeværsvanding er tilgjengelig for både fastboende og besøkende.

Rorbuer langs sjøkanten i Lofoten på Svinøya

Veldig mange av rorbuene er originale rorbuer fra Gunnar Bergs tid. De er pusset opp flere ganger, og tilpasset dagens standard og behov. Svinøya er, nå som da, et levende fiskevær midt i byen Svolvær