Tørrfiskloftet

Din base for gode møter!

Plass for inntil 50 personer i kinooppsett. 70 personer på langbord til bespisning i privat lokale.